Message
 
Message
image
Aktualizacja Twojego wyszukiwania..Proszę czekać...
Ładujemy zawartość Twojego koszyka wraz ze wszystkimi jego szczegółami.
Proszę czekać...
Uruchamianie kreatora wyboru soczewek,
proszę czekać...
Dodajemy Twoje wybory do koszyka, proszę czekać...
Wysyłanie emaila,
proszę czekać...
Applying new Stylist to your order.
Proszę czekać...
We are logging into customer account.
Proszę czekać...
please wait...
We are preparing a copy of your order.
Proszę czekać...
Odwiedź naszą stronę na Facebooku Odwiedź nasz kanał na YouTube Odwiedź naszego Twittera Czat z naszą obsługą klienta Skontaktuj się z nami:

Telefon:
Faks: (71)710 66 02
Skontaktuj się z nami pod numerem Kliknij na ikonę aby przejść do czatu z naszą obsługą klienta

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Jest nam miło, że zainteresowałeś/aś się naszym przedsiębiorstwem. Zarządzanie Visio Services AG. stawia ochronę danych na pierwszym miejscu. Użytkowanie stron internetowych należących do Visio Services AG jest możliwe bez umieszczania jakichkolwiek danych osobowych, jednakże, jeśli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa poprzez witrynę internetową, przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne a nie obejmuje tego podstawa ustawowa, zwykle uzyskujemy zgodę osoby fizycznej, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię, adres, adres e-mail, numer telefonu, stopień wady wzroku lub zdjęcia osoby, której dane dotyczą musi zawszę podlegać Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO) w zgodności ze specyficznym dla danego państwa zasad ochrony danych dotyczących Visio Services AG. Za pomocą tej deklaracji ochrony danych, nasze przedsiębiorstwo chcę poinformować ogół społeczeństwa o naturze, zakresie i powodzie zbierania, użytkowania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto, osoba, której dane dotyczą są informowani za pomocą tej deklaracji, o normach do których są uprawnieni.

Jako Administrator, Visio Services wdrożyło niezliczone techniczne i organizacyjne środki by zapewnić najbardziej kompletną ochronę danych osobowych przetworzonych przez tę stronę internetową. Jednakże, przesył danych przez internet może mieć luki w bezpieczeństwo, więc ochrona absolutna, może nie być zapewniona. Z tego powodu, każda osoba, której dane dotyczą ma możliwośc przesyłania do nas danych personalnych za pomocą alternatyw, takich jak np. telefon, fax czy list.

1. Definicje

Deklaracja o ochronie danych osobowych przez Visio Services AG bazuje na warunkach stosowanych przez Europejskiego ustawodawce w celu przyjęcia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Nasza deklaracja o ochornie danych musi być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, tak samo jak dla naszych klientów i partnerów biznesowych. By to zapewnić, chcielibyśmy pierw przedstawić użytą terminologię.

W tej deklaracji o ochornie danych, używamy, miedzy innymi, danych terminów:

 • a) Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają jakiekolwiek informacje dotyczące zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej (“osoby, której dane dotyczą”). Indentyfikowalna osoba fizyczna to taka, która może zostać zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora poprzez imię, numer identyfikacyjny, dane o lokacji, identyfikatora sieciowego lub do jednego lub więcej czynników konkretnych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturalnego osoba, której dane dotyczą lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

 • b) Osoba, której dane dotyczą

  Osoba, której dane dotyczą to zidentyfikowana lub identyfikowalna osoba fizyczna, której dane personalne są przetwarzane przez administratora odpowidzialnego za to przetwarzanie. Jest to osoba, której dane dotyczą.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie to jakakolwiek operacja lub zbiór operacji które dokonywane są na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych, niezależne od tego czy automatyczne, takie jak: zbieranie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzacja, magazynowanie, dostosowywanie czy zmienianie, odzyskiwanie, użytkowanie, ujawnianie przez transmisje, rozsiewanie lub inne udostępnianie, wyrównanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczanie przetwarzania

  Ograniczanie przetwarzania to oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu zmniejszania przetwarzania w przyszłości.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie oznacza jakąkolwiek formę automatycznego przetwarzania danych osobowych polegające na używaniu danych osobowych by ocenić konkretne aspekty osobowe, w szczególności by analizować lub przewidzieć podłoże wydajności w pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobiste preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokacje danej osoby fizycznej.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobistych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być później przypisane konkretnej osobie, której dane dotyczą bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają technicznym i organizacyjnym środkom by zapewnić, że dane osobowe nie będą powiązane do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej.

 • g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

  Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub osoba prywatna, władza publiczna, agencja lub inny organ który, samotnie lub łącząc się z innymi, określa powody i środki przetwarzania danych osobowych; gdzie powody i środki takiego przetwarzania są określane przez Unię lub prawo Państwa Członkowskiego, konkretne kryteria lub Administrator może być nominowany przez Unię lub prawo Państwa Członkowskiego.

 • h) Przetwórca

  Przetwórca to osoba fizyczna lub prywatna, władza publiczna, agencja lub inny organ który, przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca

  Odbiorca to osoba fizyczna lub prywatna, władza publiczna, agencja lub inny organ któremu dane osobowe są ujawniane, niezależnie od tego czy jest osoba trzecią. Jednakże, władze publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego zapytania zgodnie z Unią lub prawem Pąństwa Członkowskiego nie może być uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te publiczne władze musi być zgodne z odpowiednimi zasadami ochrony danych według powodów tegoż przetwarzania.

 • j) Strona trzecia

  Strona trzecia to osoba fizyczna lub prywatna, władza publiczna, agencja lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, Administrator, przetwórca i osoby które pod bezpośrednim autorytetem konrolera lub przetwórcaa, są upoważnione by przetwarzać dane osobowe.

 • k) Przyzwolenie

  Przyzwolenie osoby, której dane dotyczą jest dobrowolnie oddane, konkretnie, jest informowane i jednoznacznie wskazane przez wolę osoby, której dane dotyczą, przez które On lub Ona, poprzez oświadczenie lub zatwierdzającą czynność oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dotyczących Jego lub Jej.

2. Imię i adres administratora

Administrator do celów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) i innych praw dotyczących ochrony danych mających zastosowanie w Państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych przepisów dotyczących przepisów o ochronie danych to:

Visio Services AG

Sihleggstrasse, 23

8832 Wollerau

Schweiz

Telefon: +49 (0)202 26159872

Email: kontakt@visio-rx.ch

Strona internetowa: www.visio-rx.de

Z naszym Inspektorem ochrony danych można skontaktować się w następujący sposób:

Visio Services AG

Do wiadomości: Inspektor ochrony danych

Sihleggstrasse, 23

8832 Wollerau

Schweiz

Telefon: +49 (0)202 26159872

Email: kontakt@visio-rx.ch

Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i w każdym stopniu jest to konieczne i wymagane by wypełnić zobowiązania umowne z twoją osobą. Pociąga to za sobą: • Imię i Nazwisko • Adres wysyłki • E-Mail • Faktury/Rachunki i informacje o płatnościach • Data urodzenia • Numer telefonu • Zdjęcia • Obrazki które udostępniasz i zapisujesz na stronie Jeśli kupisz od nas okulary korekcyjne, będziemy zbierać i magazynować informacje na temat stopnia wady twoJego wzroku. Jest to podstawa prawna Art. 6 Para. 1 lit. b) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Kiedy zbieranie tych informacji jest wymagana do wypełnienia twoJego zlecenia lub by użyć ich do działan przed-umownych. Podstawa prawna na temat zbierania daty urodzenia to Art. 6 Para 1 lit. f) RODO. Autentycznie interesuje nas wysyłanie wiadomości e-mail z życzeniami urodzinowymi klienta, podział klientów w celu nakierowywania odpowiednich reklam lub oszacowanie twoJej zdolności kredytowej. Podstawa prawna tego dotycząca to Art. 6 Para. 1 lit. b) RODO. Będziemy magazynować twoje dane tak długo jak będziesz utrzymywać aktywne relacje biznesowe z Visio Services. Po zakończeniu tej relacji biznesowej będziemy zarchiwizować informacje dotyczące umowy relacji według przepisów handlowych i podatkowych na tak długi okres czasu jak przewiduje ustawa. Dane osobowe które nie są przedmiotem tych zobowiązań do archiwizacji zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu relacji biznesowej.

3. Cookies/Ciasteczka

Witryny internetowe należące do Visio Services AG używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookies. Wiele z nich zawiera tzw. Identyfikator Cookie. Indentyfikator Cookie to niepowtarzalna cecha pliku cookie. Składa się z ciągu liter dzięki któremu strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie był przechowywany. Pozwala to odwiedzanym stronom i serwerom rozróżniać konkretną przeglądarke internetową osoba, której dane dotyczą od innych, które zawierają pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana przy użyciu unikatowego pliku cookie.

Przez używanie plików cookie, Visio Services AG może dostarczać użytkownikom swoJej witryny więcej przyjaznych dla użytkownika usług, które nie byłby możliwe bez ustawień plików cookie.

Za pomocą pliku cookie, informacje i oferty na naszej witrynie mogą być optymalizowane pod kątem użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, tak jak było to wczesniej wspomniane, rozpoznawać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny. Użytkownik witryny który używa plików cookies, np. nie musi wpisywać danych do logowania za każdym razem gdy odwiedza stronę, ponieważ zajmuje się tym witryna, plik cookie jest więc magazynowany na systemie komputerowym użytkownika. Kolejnym przykładem jest plik cookie odpowiedzialny za koszyk w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje produkty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą może, w każdym momencie, zaprzestać ustawień plików za pomocą korespondującego ustawienia w przeglądarce która była do tego używana, permanentnie wyłączając ustawienie odpowiedzialne za pliki cookies. Ponadto, dotychczasowe pliki cookie mogą zostać usunięte w każdym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe w każdej popularnej przeglądarce internetowej. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyłączy ustawienia plików cookie w używanej przez niego przeglądarce, nie wszystkie funkcje naszej witryny będą nadawały się do użytku.

4. Gromadzenie ogólnych danych I informacji

Witryna internetowa Visio Services AG zbiera serie ogólnych informacji kiedy osoba, której dane dotyczą lub automatyczny system wzywa lub uruchamia witrynę. Te ogólne informacje są magazynowane w plikach log serwera. Zbierane mogą być (1) typy użytkowanych przeglądarek i ich wersje, (2) system operacyjny użyty do uzyskania dostępu (3) witryna z której system dostaje się do naszej witryny (tzw. kierujący), (4) podstrony, (5) Data i czas dostępu do strony internetowej (6) Adres IP, (7) Dostawca internetu dla odwiedzającego systemu i (8) jakiekolwiek podobne dane i informacje które mogą być użyte w trakcie ataku na nasz system informatyczny.

Używając tych ogólnych danych i informacji, Visio Services AG nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoba, której dane dotyczą. Zamiast tego informacje te są potrzebne do (1) poprawnego przedstawiania zawartości naszej witryny, (2) dostosowywuje zawartość naszej witryny, w tym reklamy, (3) zapewnia długotrwałą żywotność technologii użytej do systemu informacji i witryny i (4) dostarcza niezbędne informacje organom ścigania w przypadku postępowania karnego po ataku hakerskim. Dlatego, Visio Services AG analizuje anonimowo zebrane dane pod kątem statystyk, w celu zwiększenia ochrony danych w naszym przesiębiorstwie, oraz by zapewnić optymalny poziom ochrony dla danych osobowych które przetwarzamy. Anonimowe dane na naszym serwerze plików log są przechowywane osobno od innych danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej witrynie

Osoba, której dane dotyczą ma możliwość zarejestrowania się na witrynie administratora po wskazaniu danych osobnych. Maska wprowadzania w trakcie rejestracji danych decyduje o tym które dane są przesyłane do administratora. Dane osobowe wpisywane przez osoby, której dane dotyczą są zbierane i magazynowane wyłącznie dla wewnętrznego użytku administratora i dla Jego własnego użytku. Konroler może przesłać dane do jednego lub wielu przetwórcaów (np. do doręczycieli paczek), którzy także używają danych osobowych do swoich potrzeb które przypisane są Administratorowi.

Rejestrując się na witrynie administratora, IP adres- przypisany przez dostawcę internetu (ISP) używanego przez osobę, której dane dotyczą - data i czas rejestracji także jest przechowywana. Magazynowanie tych danych dzieje się w tle, ponieważ to jedyny sposób, by zapobiec niewłaściwemu użyciu naszych usług i jeśli to konieczne umożliwiając dochodzenie w popełnionych przestępstwach. Magazynowanie tych danych leży w zakresie obowiązków administratora. Te dane nie są przesyłane do stron trzecich dopóki nie jest to obowiązek ustawowy by przesłać dane lub gdy służyć one będą w postępowaniu karnym.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym wprowadzeniem danych osobowych ma na celu umożliwienie Administratorowi by ten mógł oferować treści lub usługi osobie, której dane dotyczą, które są zarezerowane jedynie dla zarejestrowanych użytkowników ze względu na charakter danej sprawy. Zarejestrowane osoby mają możliwość zmiany danych osobowych przedstawionych w trakcie procesu rejestracji w każdym momencie, mogą także zadecydować o kompletnym usunięciu ich z magazynu administratora.

Administrator danych musi w każdym przypadku dostarczyć informacje w trakcie zażądania któregokolwiek z osób, których dane dotyczą, w razie zapytania o jakie dane osobowe są przechowywane na temat osoby, której dane dotyczą. W dodatku Administrator danych musi poprawić lub usunąć dane osobowe na żądanie osoby, której dane dotyczą o ile nie ma miejsca ustawowy obowiązek przechowywania tych danych. Całość danych na temat pracowników administratora jest dostępna dla osoby, której dane dotyczą w odniesieniu do osób kontaktowych.

6. Możliwośc kontaktu za pomocą witryny

Witryna internetowa Visio Services AG Witryna zawiera informacje które umożliwiają szybki kontakt elektrniczny do naszego przedsiębiorstwa oraz do bezpośredniego kontaktu z nami, między innymi: główny adres pocztowej skrzynki elektronicznej nazywany e-mailem (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą skontaktuje się z Administratorem przy użyciu e-maila lub w formie kontaktowej, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą są magazynowane automatycznie. Te dane osobowe przesyłane z własnej woli przez osobę, której dane dotyczą do administratora danych magazynowane są z powodu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Transfer do stron trzecich nie ma miejsca.

7. Funkcja komentarzy na blogu w witrynie

Visio Services AG oferuje użytkownikom możliwość pozostawiania po sobie indywidualnych komentarzy na indywidualnym wkładzie na blogu, który jest na stronie administratora. Blog to oparty na sieci, publicznie dostępny portal, przez który osoba, lub grupa ludzi nazywanych blogerami lub blogerami internetowymi mogą publikować artykuły lub wypisywać myśli w tzw. postach/blogpostach. Blogposty mogą być komentowane przez strony trzecie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą umieści komentarz na blogu publikowanym na tej witrynie, komentarze umieszczone przez obiekt danych są takze magazynowane i publikowane, tak samo jak informacje o dacie komentarza oraz (pseudonimem) użytkownika wybranym przez osobę, której dane dotyczą. W dodatku, adres IP przypisany przez dostawcę internetowego (ISP) dla osoby, której dane dotyczą jest także notowany. Przechowywanie adresu IP ma miejsce z powodów bezpieczeństwa i w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą naruszy prawa stron trzecich, lub umieści nielegalną zawartość za pomocą komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych jest, w związku z tym, na użytek administratora, by mógł on oczyścić użytkownika z zarzutów w przypadku fałszywego zgłoszenia. Te zbierane dane osobowe nie będą przesyłane do stron trzecich, dopóki taki przesył nie jest wymagany przez prawo lub gdy ma na celu ochrone administratora danych.

8. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych musi przetwarzać i przechowywać dane osobowe osoby, której dane dotyczą tylko przez określony czas niezbędny do osiagnięcia celu magazynowania, lub tak długo jak jest to zgodne z Europejskim prawodawcą lub innych prawodawców w prawie lub przepisów prawnych którym podlega Administrator.

Jeżeli cel przechowywania nie jest odpowiedni, lub jeżeli czas przechowywania opisany przez Europejskiego prawodawcę lub innego prawodawcę minie, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z prawnymi wymogami.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a)Prawo do potwierdzenia

  Każda z osób, których dane dotyczą ma prawo przyznane przez Europejskiego prawodawcę by uzyskać od administratora potwierdzenie czy dane osobowe dotyczące Jego lub Jej są przetwarzane czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, on lub ona może, w każdej chwili, skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • b) Prawo do dostępu

  Każda z osób, których dane dotyczą ma prawo przyznane przez Europejskiego prawodawcę by uzyskać od administratora darmowe informacje na temat Jego lub Jej danych osobowych przechowywanych w każdej chwili. Może także dokonać kopii tych informacji. Ponadto, Europejskie dyrektywy i przepisy zapewniają osobom, których dane dotyczą dostęp do podanych niżej informacji:

  • powód przetwarzania;
  • kategorie tych danych osobowych;
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców do których dane osobowe zostały lub będa ujawniane, zwłaszcza odbiorcy ze strony trzeciej lub organizacje międzynarodowe;
  • jeśli możliwe, przewidywany okres czasu przez który dane osobowe będą przechowywane, lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria które decydują o tym okresie;
  • instnienie prawa do żądania od administratora poprawki lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu;
  • istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;
  • gdzie dane osobowe nie są otrzymywane od osoby, której dane dotyczą, wszelkich dostępnych informacji o ich źrodle;
  • significance
  • istnienie automatycznego systemu dokonywania decyzji, w tym profilowania, uj informed of the appropriate ętych w Artykule 22(1) oraz (4) RODO i przynajmniej w jednym z tych przypadków, zrozumiałe informacje na temat zasad, znaczenia i przewidzianych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

  Ponadto, osoba, której dane dotyczą ma prawo by otrzymać informacje na temat tego czy dane osobowe są przesyłane do stron trzecich lub organizacji międzynarodowej. Gdzie w tym przypadku, osoba, której dane dotyczą ma prawo do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach dotyczących przesyłu.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać ze swoJego praca do dostępu, on lub ona może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda z osób, których dane dotyczą ma prawo zagwarantowane przez Europejskiego prawodawcę by uzyskać od administratora bez nieuzasadnionego opóźnienia możliwości sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczących Jego lub Jej. Biorąc pod uwagę powody przetwarzania, osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych, w tym poprzez dostarczenie oswiadczenia uzupełniającego.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać ze swoJego prawa do sprostowania, on lub ona, może w każdej chwili, skontaktować jakiegokolwiek pracownika administratora.

 • d) Prawo do skasowania (Prawo do bycia zapomnianym)

  delay where one of the following grounds applies

  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo przyznane przez Europejskiego prawodawcę by uzyskać od administratora usunięcie danych osobowych dotyczących Jego lub Jej bez nieuzasadonionego opóźnienia a Administrator ma obowiązek usunąc dane osobowe bez nieuzasadnionego opóźnienia, jężeli zachodzi jedna z następujących okoliczności, tak długo jak przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe nie są już niezbędne w sensie celów w których są one zbierane lub przetwarzane.
  • Osoba, której dane dotyczą wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z punktem (a) art. 6(1) RODO, lub punktu (a) art. 9(2) RODO, oraz gdzie nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21(1) wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21(2) wobec przetwarzania.
  • Dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8(1).

  Jeśli jeden z wyżej wspomnianych powodów jest stosowany a osoba, której dane dotyczą chce wnioskować o usunięcie danych osobowych magazynowanych przez Visio Services AG, on lub ona może w każdech chwili skontaktować się z pracownikiem administratora. Pracownik Visio Services musi zapewnić natychmiastowe wykonanie wniosku.

  required required

  Jeśli administrator upublicznił dane osobowe jest zobowiązany postępować zgodnie z Artykułem 17(1), by usunąć dane osobowe, administrator, korzystając z dostępnej technologii i kosztów wdrożenia, musi podjąć niezbędne kroki, w tym dostępnych środków technicznych, by poinformować innych administratorów przetwarzających dane osobowe o tym, że osobą, której dane dotyczą wystąpiła o usunięcie przez tych administratorów jakichkolwiegokolwiek powiązania, kopiowania i powielania danych personalnych, dopóki przetwarzanie jest jest wymagane. Pracownicy Visio Services podejmą niezbędne działania związane z indywidualnymi sprawami.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo przyznane przez Europejskiego prawodawcę by zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania w nastepujących przypadkach:

  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, chwilowo umożliwiając administatorowi zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21(1) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Jeśli jednen z wymienionych warunków zostanie spełniony, a osoba, której dane dotyczą chce wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przez Visio Services AG, on lub ona może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Administratora. Pracownik Administratora Visio Services AG podejmie działania związane z ograniczeniem przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każda z osób, której dane dotyczą ma prawo przyznane przez Europejskiego prawodawcę, by otrzymać dane osobowe dotyczące Jego lub Jej, które były dostarczane administatorowi w systematycznym, ogólnie używanym i nadającym się do przetwarzania maszynowego formacie. On lub Ona ma prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora bez utrudnień ze strony administratora do którego dane były dostarczane, dopóki przetwarzanie nie bazuje na uzyskaniu zgody, zgodnie z punktem (a) artykułu 6(1) RODO lub punktu (a) Artykułu 9(2) RODO, lub na uzyskaniu zgody, zgodnie z punktem (b) artykułu 6(1) RODO a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tak długo jak przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Ponadto korzystając z Jego lub Jej prawa do przenoszenia danych na mocy artykułu 20(1) RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo do spowodowania, by dane osobowe zostały przesłane przez jednego administratora bezpośrednio innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe i uwzględniając to, że nie może to niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

  W celu zabezpieczenia prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili skontaktować się z którymkolwiek z pracowników Visio Services AG.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każda z osób, której dane dotyczą ma prawo przyznane przez Europejskiego prawodawcę do sprzeciwu, na gruntach dotyczących Jego lub Jej szczególnej sytuacji, w każdej chwili, przetwarzaniu danych osobowych Jego lub Jej dotyczących, co bazuje na punkcie (e) lub (f) artykułu 6(1) RODO. Przepisy te mają zastosowanie także do profilowania opartych na tych przepisach.

  Visio Services AG nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Jeżeli Visio Services AG będzie przetwarzało dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych dotyczących Jego lub Jej do tych celów marketingowych. Dotyczy to profilowania wiążącego się z tym własnie marketingiem. Jeżeli osoba, której dane dotyczą sprzeciwi się by Visio Services AG przetwarzało dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, Visio Services AG nie będzie dłużej przetwarzać danych osobowych do tych celów.

  W dodatku, osoba której dane dotyczą, ma prawo, na gruncie dotyczącym Jego lub Jej szczególnej sytuacji, by sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Jego lub Jej przez Visio Services AG w celach badań naukowych, historycznych lub celach statystycznych zgodnie z Artykułem 89(1) RODO, dopóki przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z pracownikiem Visio Services AG. W dodatku, osoba, której dane dotyczą jest wolna, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w implement suitable measures tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, dpoóki decyzja komisji(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) nie jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub nie opiera się na wyraźniej zgodzie osoby, której dotyczą.

  Jeśli decyzja komisji(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Visio Services AG musi wdrożyć odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, przynajmniej przysługuje Jemu lub Jej prawo dokonania interwencji ze strony Administratora, by wyrazić swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję komisji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach - może On lub Ona, w każdej chwili, skontaktować się z pracownikiem Visio Services AG.

 • i) Prawo do wycofania zgody dot. ochrony danych

  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawce do wycofania Jego lub Jej zgody na przetwarzanie Jego lub Jej danych osobowych w każdej chwili.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, On lub Ona, w każdej chwili może skontaktować się z jakimkolwiek pracownikiem Visio Services AG.

10. Ochrona danych przy wnioskach i procedurach składania wniosków

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przetwarzania procedury składania wniosku. Przetwarzanie może być także dokonane poprzed drogę elektroniczną. Ma to miejsce w tym szczególnym przypadku, jeśli kandydat składa odpowiedni wniosek używając e-maila lub używając internetowej formy na stronie administratora. Jeżeli administrator zawrze umowę o pracę z kandydatem, przesłane dane będą przechowywane w celu przetwarzania relacji zatrudnienia zgodnie z prawnymi wymogami. Jeżeli Administrator nie skontaktuje się z kandydatem, wnioski są automatycznie usuwane dwa miesiące po informacji zwrotnej o odmowie, pod warunkiem, że Administrator nie ma uzasadnionego powodu by nie zgodzić się na usunięcie danych. Inne uzasadnione powody w tej relacji to np. zobowiązanie do przedstawienia ciężaru dowodowego podczas procedur zgodnie z ustawą o równym traktowaniu (AGG).

11. Podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych

Artykuł 6(1) lit. a RODO służy za podstawę prawną operacji przetwarzania do których otrzymujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do działania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak w przypadku np. gdy operacje przetwarzania są niezbędne by zapewnić dobra lub świadczyć inne usługi, przetwarzanie bazuje na Artykule 6(1) lit. b RODO. Obowiązuje to także takie operacje przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy, np. w przypadku dochodzenia dotyczących naszych produktów lub usług. Nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu w którym przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, takie jak wypełnianie zobowiązań podatkowych, przetwarzanie bazuje na Artykule 6(1) lit c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne by chronić żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce, np. jeżeli odwiedzający został ranny w naszej firmie a jego imię, wiek, dane o ubezpieczeniu zdrowotnym lub inne informacje o zdrowiu musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie bazowałoby na Art. 6(1) lit. d RODO. Ostatecznie, operacje przetwarzania mogłbyby bazować na Art. 6(1) lit. f RODO.Ta podstawa prawna jest używana do operacji przetwarzania które nie są pokryte przez żadne wyżej wymienione podstawy prawne, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów administratora danych, z pominięciem przypadków, kiedy interesy te są podrzędne w stosunku do interesów związanych z podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, które podlegają ochronie danych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalnem, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. Uznał, że interes mógłby zostać uzasadniony jeżeli osoba, której dane dotyczą jest klientem Administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

12. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Gdzie przetwarzanie danych osobowych bazuje na Art. 6(1) lit. f RODO w naszym interesie jest przeprowadzenie naszej sprawy na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

13. Okres czasu przez który dane osobowe będą przechowywane

Kryteria decydujące o okresie przechowywania danych osobowych nadaje odpowiedni, ustawowy okres przechowywania. Po przedawnieniu tego okresu, odpowiednie dane są rutynowo usuwane, tak samo jak gdy nie są już potrzebne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy.

14. Przepisy o danych osobowych ustawowym lub umownym wymogiem; Wymóg niezbędny do wprowadzenia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą by dostarczyć dane osobowe; możliwe konsekwencje podczas niepowodzenia w dostraczaniu tych danych

Podkreślamy, iż świadczenie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub mogą wynikać z postanowień umownych (np. informacje na temat partnera umownego). Czasami może być niezbędnym zawarcie umowy na temat dostarczenia przez osobę, której dane dotyczą dostarcza nam dane osobowe, które będą przez nas w następstwie przetwarzane. Osoba której dane dotyczą jest, np. zobowiązana do dostarczenia informacji osobowych kiedy nasza firma podpisuje z Nim lub Nią umowę. Brak dostarczenia danych osobowych w konsekwencji oznaczałby że umowa z osobą, której dane dotyczą nie zostałaby zawarta. Zanim dane osobowe zostaną dostarczone przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą musi skontaktować się z którymkolwiek z pracowników. Pracownik wyjasnia osobie, której dane dotyczą czy dostarczanie danych osobowych jest wymagane przez prawo, umowę lub niezbędne do zakończenia umowy, czy istnieje obowiązek by dostarczyć dane osobowe oraz konsekwnecje nie dostarczenia danych osobowych.

15. Istnienie automatycznego dokonywania decyzji

Jako odpowiedzialna firma, nie używamy automatycznego dokonywania decyzji lub profilowania.

Ta Polityka Prywatności została wygenerowana przez Generator Polityki Prywatności na stronie: External Data Protection Officers that was developed in cooperation with the Media Law Lawyers z prawa WBS.

Witaj
Wirtualne Lustro
WYLOGUJ